Новини

“ДЕВА ТРАНС“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

21.01.2021
news-img-big
  ДБФП BG16RFOP002-2.077-1554-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ “ДЕВА ТРАНС“...
научи повече