Санитарно почистване главен път Бургас - Созопол

project-photo1-big
Партньор Глобал Пропърти
Година на завършване 2013 година
Строителна фирма Дева Транс извърши санитарно почистване на главен път Бургас-Созопол. Целта беше да се премахнат опасните дървета, както и да се изрежат клоните и избуялите храсти, които възпрепятстват безопасното движение по пътя и са потенциална причина за предизвикване на МПС.
Ние осъществихме и извозването на отпадъците до регламентирано сметищно депо.
По проекта работиха екип от специалисти, а машините, които използваха са самосвали, контейнеровози, контейнери за извозване на отпадъци, челен товарач и други.
 
Разгледайте още наши проекти, свързани с изграждане и поддържане на инфраструктурни обекти:
- Корекция на речно корито на р. Марица;
- Проектиране и изграждане на горски път Булата;
- Проектиране и изграждане на госки път Витиня.
 
Научете и за останалите дейности, които строителна фирма Дева Транс предлага:
- Доставка на строителни материали;
- Вертикална планировка;
- Изкопи и изкопни дейности;
- Превозване на извънгабаритни товари;
- Строителна механизация под наем;
- Разрушаване на сгради.
 
снимки от проекта