Събаряне и вертикална планировка: Снимки от обект в с. Митровци