Изкопи

project-photo1-big

Една от дейностите, които строителна компания Дева Транс осъществява и прецизно развива, са изкопите.

Изкопната дейност е фундаментална за строителството и здравото полагане на основните на сградата и Дева Транс има сериозен опит в изпълнението на различни по сложност видове изопи, вкючително и на изкопи за основи на сгради, изкопи за пътно строителство, изкопи на канали, изкопи за канализации и кариерни изкопи. Добри сме и при изкопите, чиято цел е добив на полезни изкопаеми, както други подземни изкопи.

Разполагаме с професионални машини за ископи. Машините, които използваме, са четириосни и двуосни самосвали, самосвали с кран, миничелни товарачи, влекачи, ремарке за строителна техника.
Ако се нуждаете от строителна механизация, също ще Ви съдействаме!

 

проекти включващи "Изкопи"
За "Изкопи" са нужни:
Изпрати запитване